Més de 100.000 tríptics recorden a la ciutadania el calendari fiscal de pagaments i bonificacions

L’Ajuntament de Terrassa està fent arribar als domicilis de les totes les persones amb obligacions tributàries el calendari fiscal per al 2018, amb l’objectiu de facilitar al màxim la informació a la ciutadania i explicar de manera clara els terminis, les formes de pagament i també les facilitats a l’abast de la ciutadania en l’àmbit tributari municipal.

En aquesta mateixa línia de facilitar la informació al màxim, el calendari fiscal estrena enguany una imatge més clara, accessible i entenedora. A més, amplia el contingut amb informació sobre els beneficis fiscals vigents en els principals tributs municipals, amb els que es pretén assolir un sistema tributari més equitatiu i redistributiu.

Aquestes millores en el calendari, amb la incorporació de nous continguts i textos més entenedors, s’emmarca dins el Pla Local d’Inclusió Social de Terrassa, que impulsa tot un seguit d’accions per a reduir els factors d’exclusió i vulnerabilitat social. En aquest cas, l’objectiu és afavorir que totes les persones amb obligacions tributàries i amb dret a bonificacions accedeixin a la informació i l’entenguin, independentment del seu nivell d’estudis.

Així, a més de les dates de pagament de cadascun dels tributs, el document detalla les bonificacions que en cada cas es contemplen per a famílies nombroses i monoparentals; per capacitat econòmica; de caràcter social, per atendre situacions personals o de col·lectius en desigualtat d’oportunitats, i també les de caire ambiental, amb les que s’incentiven i recompensen les bones pràctiques en la cura del medi ambient.

El calendari recorda també a la ciutadania que l’Ajuntament de Terrassa ofereix múltiples opcions per facilitar els pagaments de tributs sense necessitat d’haver de fer cues ni desplaçaments:

  • Per telèfon, trucant gratuïtament al 010 (o al 900 922 010 si es fa des de fora de Terrassa)
  • A través de la Seu Electrònica (https://seuelectronica.terrassa.cat/pagaments)
  • Domiciliant els tributs

Les persones que optin per aquesta darrera opció podran beneficiar-se de bonificacions fins al 2% si fan un pagament únic o, si ho prefereixen, podran fraccionar gratuïtament els pagaments en diferents terminis. També es manté la forma de pagament presencial a través de qualsevol de les Oficines d’Atenció Ciutadana (només amb targeta), o bé per finestreta i caixers automàtics del Banc de Sabadell. A banda de la tramesa de calendaris en paper, que arribaran a 100.000 llars, el calendari fiscal 2018 també es pot consultar a la seu electrònica municipal (https://seuelectronica.terrassa.cat/web/seu/calendari-fiscal-2018). La ciutadania pot també informar-se’n trucant gratuïtament al 010 i presencialment a totes les Oficines d’Atenció Ciutadana.