Més de 50 grans espais disponibles a la comarca per a noves activitats industrials

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat el Catàleg de grans espais per reindustrialitzar, amb el detall de les naus, solars i espais per desenvolupar i on ubicar activitats industrials de grans dimensions.

El catàleg es pot consultar al portal web de referència Som Polígons. Actualment, s’han catalogat un total de 54 espais corresponents a 23 solars, 8 naus i 23 espais per desenvolupar de més de 10.000 m². En règim de venda o lloguer, sumen un total aproximat de més d’un miler d’hectàrees, el 4% de sòl per activitats econòmiques de la comarca.

Per cada espai disponible es pot consultar una fitxa detallada que precisa l’adreça, polígon, el règim (lloguer o compra), preu, superfície, característiques generals, les immobiliàries que comercialitzen l’espai i fotografies.

El catàleg té l’objectiu de donar a conèixer els grans emplaçaments disponibles ja que són els que, habitualment, tenen més interès i demanda. Aquesta actuació està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local i per part de la Diputació de Barcelona.