Més de 800 alumnes s’han incorporat al llarg del primer trimestre a través de la matrícula viva

El sistema de matrícula viva ha permès incorporar a les escoles terrassenques un total de 864 alumnes durant el que portem de curs. D’aquests, 640 corresponen a centres d’Educació Primària, mentre que 224 són de Secundària. Pràcticament dos de cada tres casos són alumnes que han vingut a viure a Terrassa entre el juny i el desembre del 2021. És a dir, que d’entre els 864 casos, 561 (65%) pertanyen a famílies nouvingudes a la ciutat. D’aquests, 327 han arribat d’altres països, 215 s’han traslladat des d’altres municipis de l’Estat i una vintena han retornat a Terrassa després d’un temps fora.

Un altre motiu per inscriure’s a una nova escola a mig curs és el canvi de domicili dins la mateixa ciutat. Durant el primer trimestre, a Terrassa s’han produït fins a 67 situacions com aquesta. D’altra banda, en el cas de Primària hi ha 36 alumnes que no estaven escolaritzats. La majoria d’ells són casos que s’incorporen als primers cursos de l’etapa escolar.

Per la seva part, hi van haver uns 47 alumnes que van tramitar la seva matriculació fora dels terminis establerts. La resta de situacions, unes 150 en total, són per motius personals o circumstàncies excepcionals.