Més del 80 per cent de la població del Vallès Occidental sap el català

Al Vallès Occidental el 80,6 per cent de la població sap parlar el català, només sis dècimes per sota de la mitjana catalana que és del 81,2 per cent. D’altres comarques de l’àmbit metropolità com el Vallès Oriental i el Maresme superen la mitjana, mentre que el Baix Llobregat Sud i el Barcelonès, es queden per sota.

En l’actualitat al Vallès Occidental el 18,4 per cent de la població és nascuda fora de Catalunya i un 13,6 per cent és de procedència estrangera. En l’àmbit metropolità el 93,8 per cent de la població de més de 15 anys entén el català, més de 3,2 milions de persones, un 78,4 per cent el sap parlar, el 83,6 per cent el sap llegir i el 61,8 per cent el sap escriure, més de 2,5 milions de persones.

Aquestes dades formen part d’un anàlisi del Departament de Cultura i l’Institut d’Estadística sobre el coneixement i usos lingüístics a l’Àrea Metropolitana, fet per primera vegada en àmbits segregats com ara el Vallès Occidental. Pel què fa a l’ús de la llengua, en un dia qualsevol el 30 per cent dels ciutadans del Vallès Occidental usa el català en algun grau.

El 26,3 per cent l’usa molt, força o mitjanament, mentre que el 27,4 per cent l’usa molt o força, similar al qui té el català com a llengua habitual. Els què en fan un ús intensiu arriba al 26,3 per cent mentre els què en fan algun ús arriba al 75,8 per cent. En global els resultats de l’estudi mostren un impacte lingüístic desigual en els moviments migratoris de l’Àrea Metropolitana amb xifres per sobre i per sota de la mitjana catalana en l’ús de la llengua, que està per damunt del 80 per cent. El Govern reforçarà estratègies amb els 14 centres de normalització lingüística per millorar l’ús i la presència del català allà on més convingui.