Més diners per als pressupostos participatius

A proposta de la CUP, el ple de juliol ha aprovat iniciar un procés participatiu de ciutat per al període 2019-2020 on els ciutadans puguin decidir el destí de 3 milions d’euros, un 2% del pressupost total de l’Ajuntament. Dos milions (l’1,5%) es decidiran en un procés general, i un milió (0,5%) el decidiran els districtes.

Segons la CUP actualment l’Ajuntament només té un procés en marxa per decidir inversions als districtes on destina mig milió d’euros, el 0,25%. Els cupaires ho troben insuficient, comparat amb d’altres municipis catalans, com per exemple Badalona, que al 2017-2018 ha destinat 14 milions d’euros. El PP considera que abans de pujar la partida destinada als pressupostos participatius el que s’hauria de fer és millorar els processos. Per a ERC-MÉS i la CUP, quan més alta és la xifra a invertir més alta és la participació. Ciutadans no ha vist clar establir proporcions fixes i aposten per decidir cada any segons les limitacions pressupostaris. A més, el seu portaveu, ha fet un pronòstic: l’equip de govern no realitzarà cap de les actuacions aprovades per la ciutadania i els districtes, perquè no tindrà marge de maniobra.

La proposta també inclou establir un calendari de jornades d’informació i debat, i poder arribar a la xifra del 3% del pressupost general en un període màxim de tres anys.