Més oferta de bus entre Olesa de Montserrat i Terrassa a partir del 4 de febrer

El Departament de Territori i Sostenibilitat millora a partir del 4 de febrer l’oferta de servei de transport públic entre Olesa de Montserrat, Terrassa i Bellaterra, i s’incrementen les connexions amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Concretament, s’incorporen 8 noves expedicions de dilluns a divendres feiners de setembre a juny (4 d’anada i 4 de tornada), 5 noves sortides de dilluns a divendres feiners del mes de juliol (3 d’anada i 2 de tornada), i 10 noves expedicions de dilluns a divendres del mes d’agost (5 d’anada i 5 de tornada).

L’objectiu de la mesura és cobrir les necessitats de mobilitat detectades en aquest corredor, i oferir les persones usuàries del servei una oferta de qualitat que comuniqui especialment punts d’especial rellevància, com ara centres educatius que concentren una demanda elevada de desplaçaments.

Millora de la connexió amb la UAB
En horari lectiu, de setembre a juny, es posarà a disposició de les persones usuàries noves sortides des d’Olesa de Montserrat a les 6.35 hores, les 12 hores, les 17 hores i les 18 hores, i en sentit contrari, des de Terrassa/UAB, s’oferiran noves sortides a les 7:55 hores, les 8.55 hores, les 17.30 hores i les 19.00 hores.

També milloraran les comunicacions amb la UAB, en tant que 5 serveis més (2 d’anada i 3 de tornada) arribaran també a la universitat, que s’afegiran a les 5 expedicions actuals. En concret, des d’Olesa de Montserrat, en total sortiran autobusos fins a la UAB a les 6.55 hores, les 7.55 hores, les 13.30 hores, les 18 hores i les 20 hores, mentre que en sentit contrari, sortiran a les 7.55 hores, les 8.55 hores, les 14.30 hores, les 19.00 hores i les 21.00 hores.

Serveis durant l’agost i més expedicions al juliol
Pel que fa al mes de juliol, de dilluns a divendres feiners, s’incorporen 5 noves expedicions, 3 d’anada i 2 de tornada, passant de les 11 sortides actuals a 16. Les noves expedicions seran a les 6.35 hores, les 16.30 hores i les 17.30 hores des d’Olesa de Montserrat, i a les 7.55 hores i les 17 hores, en sentit contrari.

Finalment, com a novetat, també s’oferiran serveis de dilluns a divendres durant el mes d’agost. En concret, 5 expedicions per sentit: a les 6.35 hores, les 10.30 hores, les 12.30 hores, les 17.30 hores i les 19.30 hores des d’Olesa de Montserrat, i a les 7.55 hores, les 12 hores, les 15 hores, les 19 hores i les 21 hores.