Més recursos humans i millores a la seu de Polítiques de Gènere

Reforç de l’equip d’especialistes del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i reformes a la Casa Galèria. Són les principals millores que Polítiques de Gènere ha executat per millorar la qualitat i la quantitat de les seves atencions.

Així, l’increment en la dotació de recursos humans, és efectiva des del gener. Dues psicòlogues i tres especialistes més (una advocada, una insertora i una tècnica de projectes) han passat de la mitja a la jornada completa. L’equip el conformen també una mediadora cultural i dues psicòlogues més, una d’elles especialista infantojuvenil, una figura que no existeix a cap altre servei municipal d’atenció a les dones de Catalunya.

Les reformes de la seu del servei s’han centrat en la remodelació de l’espai de primera atenció (per donar més privacitat a les usuàries) i s’ha creat una nova sala d’atenció psicològica a infants i adolescents de 25 metres quadrats.

L’any 2019 el servei va atendre prop d’un miler de dones (955). D’aquestes, 502, en situació de violència masclista, i va fer 2.945 atencions presencials. També va programar 221 cites presencials amb infants i joves i 125 amb famílies, per atendre 10 nenes i noies en situació violència masclista i 16 fills i filles de dones que la pateixen o l’han patit.

La regidora afirma que ha parlat amb tots els grups de dones (Comitè de Vaga Feminista i Comissió 8 de Març) i que, tot i que les dinàmiques són diferents, l’objectiu és el mateix: una societat més igualitària i lliure de violència.

Aquest mateix any, la regidoria difondrà per les xarxes vídeos curts (d’uns dos minuts) amb pautes i consells per a nois i noies perquè s’empoderin davant diferents situacions i comportaments masclistes.

Els recursos humans del SIAD ofereix també cobertura a altres municipis de la comarca amb els quals té conveni (Matadepera, Rellinars, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls).