Mesures preventives de la Diputació de Barcelona per a la gestió de l’esport extraescolar en temps de Covid-19

La Diputació de Barcelona ha publicat online el document “Recomanacions per a la gestió de l’esport extraescolar en el context de la COVID-19”, una proposta que recull un conjunt de mesures preventives en aquest àmbit, tan important per l’alt impacte que té en el benestar i el desenvolupament integral d’infants i joves, i que s’han d’aplicar en instal·lacions escolars i equipaments municipals.

La finalitat del document és aglutinar les principals mesures preventives en el desenvolupament de les activitats esportives extraescolars, tenint en compte com estructurar la tornada a l’activitat reduint el risc de contagi i transmissió del virus SARS-CoV2 i, en cas que aquest es produeixi, facilitant-ne el rastreig i la traçabilitat.

Es tracta d’un material adreçat a les entitats organitzadores d’activitats esportives extraescolars per a infants, adolescents i joves que reben el suport dels ajuntaments i es desenvolupen en instal·lacions escolars o en equipaments esportius municipals.