Metges de Catalunya trenca la discriminació salarial que pateixen les embarassades i mares de baixa quan promocionen professionalment

Metges de Catalunya (MC) ha aconseguit que el Consorci Sanitari de Terrassa (CST) reconegui el dret de les dones en situació de baixa laboral per risc derivat d’embaràs, o bé per maternitat, a percebre el complement retributiu vinculat a l’accés a un nou nivell de carrera professional des del moment efectiu de la promoció i no des de la reincorporació al lloc de treball, com és la pràctica habitual a la majoria d’empreses sanitàries.  A petició del sindicat mèdic, l’entitat egarenca ha informat que els efectes econòmics del canvi de nivell de carrera s’assoliran des de la data que s’accedeix al nou grau, encara que el contracte laboral estigui suspès per risc d’embaràs o naixement d’un fill o filla.

El passat mes de novembre, l’organització va traslladar el requeriment a la comissió de carrera professional del CST advertint que d’endarreriment el cobrament del complement a les dones embaràssades o que disposen del permís de  maternitat suposava una discriminació contrària al principi constitucional d’igualtat. I és que la prohibició de discriminació per raó de gènere està reconeguda a diferents normatives estatals i europees. 

Una vegada el CST ha notificat la regularització del pagament, de manera que es repara la situació de discriminació que fins ara patien les treballadores de l’entitat, el sindicat mèdic demana que la mesura es faci extensiva a totes les empreses de la xarxa sanitària concertada.