Can Boada

Millores a la petanca, la plaça i la zona d’aparcament de Can Boada del Pi

L’ajuntament consensua amb el veïnat un projecte de millora i adequació de la pista de petanca, la plaça i la zona d’aparcament de Can Boada del Pi. Els treballs responen a les demandes de l’Associació veïnal i del Club de Petanca de Can Boada. Es tracta d’una actuació que pretén millorar un espai que, amb el pas dels anys, havia perdut la seva funcionalitat i donar així resposta a les demandes ciutadanes. El projecte, que s’ha treballat i consensuat amb el teixit veïnal contempla la remodelació d’un solar on actualment hi ha unes pistes de petanca, uns jocs biosaludables, unes porteries i un aparcament provisional.

El terreny on s’executaran els treballs està limitat pel camí de Can Boada, el carrer de les Vinyoles i el carrer dels Ceps. Així, es preveu crear noves pistes de petanca, que estaran limitades amb una tanca de 2 metres d’alçada i tindran accés des de la plaça. També es mourà la font existent i es formarà una nova base de formigó per a rebre en un futur els mòduls prefabricats de 28 metres quadrats cadascun, que es cediran per a l’ús de la Colla del Drac i les Bruixes i el Club de la petanca de Can Boada, respectivament. També es preveu la instal·lació d’una nova boca de reg per a les pistes i de dos fanals d’enllumenat.

També es contempla la millora de la plaça amb l’adequació de l’espai on actualment s’ubiquen els jocs biosaludables, que es mouran i canviaran d’espai. A més s’instal·larà una nova zona de cal·listènia i a la part sud es crearà un frontal amb porteria i cistella per a la pràctica d’activitat esportiva. Per tal de guanyar verd en aquest àmbit, també s’enjardinaran els nous talussos i es durà a terme l’eliminació dels arbres afectats per malures, que es restituiran per arbres nous d’altres espècies. D’altra banda, el projecte preveu la millora de la zona actual d’estacionament provisional. Així, s’instal·laran projectors de llum nous en les columnes ja existents, es col·locaran pilones de fusta per delimitar la zona i també es faran actuacions puntuals en el paviment granular per a adequar l’espai.

El cost total del projecte és de gairebé 225 mil euros i es preveu que les obres tinguin una durada de 6 mesos, a executar durant l’any 2023. El projecte es planteja com una urbanització provisional, subjecta al desenvolupament urbanístic del sector del Pla parcial de Can Marcet. En les diferents reunions i visites amb el veïnat que s’han estat duent a terme en aquests darrers mesos, amb presència de l’alcalde Jordi Ballart; la tinenta d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares; la regidora de Districte, Patrícia Reche; i tècnics municipals, s’han tractat temes com la situació de l’Ermita de Can Boada, així com les Masies de Can Boada i de Can Marcet.

Pel que fa a l’ermita, la voluntat és que l’edifici passi a ser municipal properament i pugui acabar sent un equipament per a l’ús de les entitats del barri. Tècnicament, els serveis municipals de Patrimoni i Urbanisme, estan treballant amb la propietat per a ultimar la cessió, i acabar d’avaluar les actuacions a realitzar a l’edifici i valorar altres aspectes a conservar. En el cas de les masies, a la de Can Boada s’han finalitzat les obres principals de conservació, amb l’assessorament dels serveis tècnics d’Urbanisme, al tractar-se d’un edifici catalogat. En el cas de la de Can Marcet, es segueix requerint a la propietat que presenti el projecte d’obres per donar compliment als requeriments del servei d’Urbanisme, al respecte de la seva conservació.

Can Boada