Millores al sistema de tractament d’aigües residuals a Can Gonteres

Ja s’han acabat els treballs per millorar el tractament de les aigües residuals a la urbanització de Can Gonteres. El projecte ha contemplat, després de l’estudi d’alternatives realitzat i prèvia consulta amb l’ACA, la construcció d’un bombament per impulsar les aigües residuals urbanes d’aquesta part de la urbanització fins a la seva connexió a la xarxa de Viladecavalls, així com el desmantellament de la depuradora obsoleta del Torrent de Can Gonteres.

La depuradora, situada al torrent de Can Gonteres, va ser construïda a finals de la dècada dels 1980 i ha deixat de funcionar correctament. La urbanització està dividida pels termes municipals de Terrassa i Viladecavalls. Actualment,  unes 150 parcel·les no estan connectades al sistema de sanejament general, de les quals 86 estan situades al terme de Terrassa. aquesta xifra representa que més de la meitat del cabal d’aigües residuals recollides que es depuren a la instal·lació de Viladecavalls són de Terrassa. 

Les obres s’executen gràcies al conveni de col·laboració signat el març entre els ajuntaments de Terrassa i Viladecavalls, que permet agilitzar les actuacions programades en el Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, per al 2022-2027.

Els treballs han anat a càrrec de l’empresa Dipco Olesa, i han comptat amb un pressupost de per 64.657,57 euros.

L’Ajuntament de Viladecavalls és qui ha realitzat la licitació, adjudicació i formalització del contracte d’execució d’obres del Projecte de Bombament de les aigües residuals. També s’ha compromès a la seva execució, explotació, manteniment i conservació de la instal·lació fins a la inclusió del sistema de sanejament executat al sanejament públic de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).