Millores d’accessibilitat a tres blocs de Can Boada del Pi

Una nova actuació urbanística permetrà millorar l’accessibilitat a alguns blocs de Can Boada del Pi. És un dels projectes del programa Terrassa Barris en Marxa, que contempla treballs a tot el territori per dignificar l’espai públic i els equipaments municipals.

L’ajuntament ha redactat un projecte per millorar les voreres dels números 4, 6 i 8 de l’avinguda de Can Boada del Pi. Tot just aquesta setmana s’han iniciat els treballs que contemplen col·locar un nou paviment de llambordins i modificar les escales d’accés als blocs de pisos. El projecte s’ha adjudicat a l’empresa Tempo Facility Services S.L.U. per un import de prop de 69.500 euros. El termini d’execució és de tres mesos.

Les persones residents, que accedeixen tant des del camí de Can Boada com des de la ronda de Ponent es troben, actualment, amb entrades estretes, escales i rampes que no s’ajusten a la normativa actual.

El nou projecte contempla millorar tots aquests accessos per fer-los més funcionals, i també s’aprofita l’actuació per posar al dia la zona dels parterres i substituir els actuals esglaons de formigó per uns altres amb un acabat acolorit.