mina aigües

Mina, Aigües de Terrassa registra un 96,16% en el grau de compliment de la Carta de Compromisos

Mina, Aigües de Terrassa ha obtingut un 96,16% en el grau de compliment de la Carta de Compromisos 2017. En el darrer exercici ha mantingut la nota d’excel·lència, a més d’augmentar el grau de compliment respecte l’any 2016, i mantenir els índex de compliment per sobre del 96%.

Actualment, els compromisos són 12 ja que el 2012 se’n van incorporar dos de nous: Transparència en la informació de la regularitat en el servei i Temps de resolució de les gestions comercials a les oficines. Aquests compromisos s’avaluen a partir de dades auditades del sistema de gestió.

Mina es va comprometre l’any 2009, quan va presentar la Carta de Compromisos, a fer-ne públics els resultats de forma anual al web www.aiguesdeterrassa.com.

Tal com també estableix la carta, en el moment que hi ha un incompliment dels compromisos establerts, Mina fa una donació a Fundació Mina d’uns imports per tal de destinar-los a finalitats socials, com ara el repartiment d’aliments als més necessitats, al programa d’Ajuts a escolars amb dificultats econòmiques, a la neteja de torrents o a incrementar la dotació del Fons Social de l’Aigua. Des dels inicis de l’aplicació de la Carta de Compromisos, s’han aportat un total de 48.004 euros, inclosos els 3.736 euros d’aquest 2017.