Mina sol·licita la mediació del Col·legi d’Advocats

Mina, Aigües de Terrassa, reclama la mediació del Col•legi d’Advocats de Terrassa, per solucionar el conflicte per l’aigua que manté amb l’Ajuntament de la ciutat. Segons Mina i atès que algunes decisions de l’Ajuntament sobre la gestió de l’aigua, han estat qüestionades jurídica i econòmicament per especialistes, genera preocupació per les incerteses que pot comportar.

Per això l’empresa demana una nova atmosfera de treball que permeti reduir les diferències que separen totes dues parts, i incloure als usuaris industrials i comercials, en la comissió d’estudis que ha fet la Memòria de l’empresa. També reclamen poder participar en la decisió sobre la forma de prestació del servei, un posicionament que ha de garantir tots els interessos i una solució equilibrada per a tota la ciutat.

A Mina estant convençuts que qualsevol solució ha de ser consensuada, que garanteixi els interessos de totes les parts i de la ciutadania. Per això confien que una mediació del Col•legi d’Advocats, conduirà el conflicte a un escenari més just i equilibrat.