Molt més que pintar el mur de l’escola

Són alumnes de 4t de primària de l’Escola President Salvans pintant el mur interior del pati. L’activitat però, va molt més enllà de les brotxes i els colors perquè forma part d’un Projecte d’Aprenentatge i Servei en el que col•laboren la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB i l’escola.

Quatre futurs mestres (Patrícia Roman, Cristina Vallespín, Miguel Ángel Martínez i Laia Marzo, sota la direcció de la tutora, Ibis Álvarez) han fet pràctiques en aquest centre i aquest últim curs han proposat un projecte innovador, que millora les instal•lacions, implica tota la comunitat educativa i s’insereix dins el projecte educatiu del centre.

Els alumnes més grans, de 4 a 6è de primària, ajuden als més petits, des d’educació infantil a 3r. És el que es coneix com “apadrinament pintor”.

Tota la comunitat s’ha implicat en aquest projecte. L’Ajuntament ha arreglat el mur exterior i netejat els entorns. Els pares i mares van pintar les parets de blanc perquè els nens i nenes poguessin aportar ara la seva creativitat i treballar el sentiment de pertinença a l’escola. A més, la intervenció perdurarà i millora les instal•lacions del centre i de tot el barri.