Mútua ha atès més de 19.000 pacients de Covid-19 durant el període de pandèmia

Des de mitjans de març de l’any passat i fins ara, Mútua Terrassa ha atès a més de 19.000 pacients positius durant la gestió de la pandèmia mundial de la Covid-19. A partir del 15 de març quan va ingresar el primer pacient amb la malaltia, l’activitat del centre es va capgirar en 180 graus. Així s’ha dit en l’Assemblea General Ordinària de l’entitat, mutualitat de previsió social, celebrada aquest dimarts. A l’acte també s’han aprovat els comptes anuals de l’exercici del 2020 i s’han fet públics els fets més destacats relatius a la gestió de l’emrgència sanitària.

Durant la gestió de l’anomenat “hospital de catàstrofe” es va pasar de 0 a 300 pacients de Covid hospitalitzats i de 0 a 43 pacients a l’UCI. Aquest gir va obligar a anul•lar tota l’activitat habitual amb el tancament de quiròfans, l’habilitació de nous espais o la suspensió de visites concertades. En els primers mesos de la pandèmia, entre març i juny, l’entitat va posar al servei dels pacients 3 dispositius hospitalaris,un dels quals un “hospital de campanya” atès íntegrament per professionals de Mútua i muntat en poc més d’una setmana amb el qual es va atendre prop de 900 pacients ingressats, un centenar dels quals a la UCI, la qual va quadruplicar la seva capacitat habitual. A nivell d’Atenció Primària, es van atendre més de 300.000 trucades i 4 equips d’Atenció Domiciliària i 11 equips EAR’s van donar cobertura set dies a la setmana als residents de Terrassa, Sant Cugat, Rubí i Olesa de Montserrat. Pel que fa a recursos humans, l’emergència sanitària va obligar a recórrer a gairebé una setantena de noves contractacions i al voltant de 600 professionals van adaptar la seva jornada laboral als requeriments de la pandèmia.

Mútua presumeix de tenir els millors indicadors de llistes d’espera dels darrers 10 anys. En aquest context de pandèmia el resultat de la gestió de la Covid-19 ha estat, en termes generals, prou bo, gràcies a la implicació de tots els professionals que hi han intervingut i a la seva capacitat d’adaptació a l’adversitat. La ràpida represa de l’activitat quirúrgica al maig, una de les primeres entitats sanitàries a fer-ho a Catalunya, ha permès millorar considerablement els nivells de les llistes d’espera, situant molts dels indicadors, tant de llistes d’espera d’intervencions quirúrgiques, com de proves diagnòstiques i de visites de l’atenció especialitzada, per sota de la mitjana de Catalunya. I tot plegat s’ha pogut assolir amb un nivell d’eficiència notablement alt, el qual es manté durant el primer semestre de 2021.

En aquest sentit, pel que fa a aproves diagnòstiques, Mútua remarca el cas dels TACs com les ressonàncies magnètiques els dies d’espera a MútuaTerrassa son bastant inferiors als de la mitjana de Catalunya (41 vs 60 i 61 vs 66 respectivament). En referència a les visites a especialistes, tant en el servei de Digestiu, com el d’Otorrinolaringologia, el de Traumatologia o el de Neurologia, l’entitat presenta un temps d’espera notablement inferior al de la mitjana de Catalunya (47 vs 96, 31 vs 136, 108 vs 157 i 39 vs 84). Malgrat la complexitat del context, els resultats econòmics de l’exercici han estat positius ja que s’ha registrat un increment d’ingressos important, vinculat a la Covid19. Aquesta circumstància va possibilitar fer efectiu el pagament de la Direcció Per Objectius (DPO) als professionals de l’entitat.

Pel que fa a l’Àmbit de Servei Sociosanitari, a l’iniciar-se la pandèmia -tal i com va fer d’Àptima Centre Clínic– es va posar al servei de la FAMT per tal d’unificar la gestió transversal integrada de totes les instal•lacions de MútuaTerrassa al Campus de Terrassa i fer front a les enormes necessitats d’hospitalització derivades de la pandèmia. Pel què fa al Compromís Verd de MútuaTerrassa, al juliol de 2020 l’entitat es va comprometre amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per aprofundir en la lluita contra el canvi climàtic, la millora de la gestió ambiental, l’economia circular i la salut en els hàbitats urbans. L’acord es va traduir en la definició del full de ruta que aposta per sistemes d’estalvi d’aigua i energia, per les energies renovables i per la millora contínua de la seva gestió ambiental.

La crisi sanitària de la Covid-19 ha suposat, en aquest sentit, una oportunitat per fer palès el salt innovador i qualitatiu en l’activitat d’AXIOMA, que ha apostat per l’economia circular i la sostenibilitat i ha processat més d’un milió de bates de protecció reutilitzables, al servei dels grans centres sanitaris del país. Tornant a l’actualitat de la mutualitat en concret i, pel que fa al sector assegurador en el seu conjunt, l’evolució de l’any 2020 ha estat dispar segons l’activitat. En aquest sentit, a MútuaTerrassa, en la seva activitat de l’Asseguradora, el volum de primes totals ha assolit més d’11,4 milions d’euros. El fet d’haver viscut una crisi sanitària mundial, el creixement del ram de l’assistència sanitària, principal a l’activitat, ha estat del 0,3%. I, com a tancament del balanç de l’any, la solvència de l’entitat ha incrementat sis vegades per sobre del legalment establert, la qual cosa demostra, un any més, la solidesa del Grup MútuaTerrassa.