Mútua i Consorci Sanitari s’adhereixen al Pacte de ciutat per a l’Accessibilitat Universal

Mútua de Terrassa i el Consorci Sanitari de Terrassa s’adhereixen al Pacte de ciutat per l’Accessibilitat Universal. Així ho han decidit les dues entitats sanitàries en una reunió de divendres de la Comissió Municipal d’Accessibilitat. Aquesta comissió, en format telemàtic, va abordar quines són les problemàtiques d’accessibilitat en l’àmbit sanitari. Entre d’altres representants, a la trobada va assistir-hi la directora de la Fundació Assistencial de Mútua, Yolanda Cuesta, i el director gerent del Consorci Sanitari, Alfredo García Díaz.

Tots dos van mostrar la voluntat de signar i d’entrar a formar part del Pacte de ciutat per a l’Accessibilitat Universal que també agrupa a empreses, comerços, entitats i associacions i ciutadania en general, en un esforç per fomentar aquest Dret en tots els àmbits. La regidora d’Accessibilitat, Mònica Polo, ha explicat que «es tracta d’un pas molt important per l’accessibilitat universal a la nostra ciutat, ja que garantirà aquest dret en un àmbit tan sensible com és el sanitari. Cada dia, moltes persones es troben amb dificultats o situacions complexes a l’hora d’acudir al seu CAP o a l’hospital.

Amb la implicació dels dos principals referents sanitaris de Terrassa al Pacte, de ben segur aconseguirem millorar l’accessibilitat en aquest àmbit i superar barreres tan físiques com d’atenció en totes les seves instal·lacions». Polo ha destacat que «els acords i compromisos als que hem arribat avui, un cop més, posen en valor la gran tasca que està fent aquesta Comissió per garantir el dret a l’accessibilitat universal a la nostra ciutat». Durant la reunió, les diverses entitats presents a la Comissió han pogut plantejar als responsables de Mútua de Terrassa i el CST algunes situacions i dificultats amb les que es troben cada dia a l’hora d’anar al metge.

En aquest sentit, la regidora ha explicat que «una persona cega, sorda, amb mobilitat reduïda o discapacitat intel·lectual necessita un protocol d’atenció concret, que en molts casos no es dóna per falta de coneixement o bé de recursos». Per tal de donar resposta a aquesta problemàtica, durant la sessió de la Comissió també s’ha acordat que des de l’Oficina de promoció a l’Accessibilitat de l’Ajuntament es faran una sèrie de visites a les instal·lacions mèdiques per tal de detectar quines són les mancances o necessitats que poden trobar les persones amb algun tipus de discapacitat.

Així mateix, Mútua Terrassa i CST s’han compromès a estudiar la diagnosi resultant d’aquest estudi i plantejar solucions per donar resposta a les problemàtiques que es troben les persones amb capacitats diverses, i d’aquesta manera es pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves necessitats. Per últim, en la reunió també s’ha posat de manifest la necessitat de donar a conèixer entre tot el personal sanitari la targeta ‘Cuida’m’, un títol que identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris i identificar-les, des del mateix moment d’accés als serveis de salut.