Mútua i el Servei Meteorològic de Catalunya estudiaran l’impacte del canvi climàtic en la salut

MútuaTerrassa i el Servei Meteorològic de Catalunya s’uneixen per estudiar l’impacte del canvi climàtic en la salut de les persones. El projecte compta amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili. L’objectiu de la iniciativa és extreure indicadors que permetin anticipar-se i incidir en la millora de la salut de la ciutadania amb malalties cròniques prevalents.

Un estudi retrospectiu, mitjançant la intel·ligència artificial i el Big Data, creuarà les dades mèdiques de tota la població de referència de Mútua dels últims 15 anys amb la informació climatològica. Això permetrà, en el termini d’un any, identificar quines són les persones més vulnerables al canvi climàtic i determinar els factors climàtics que més els afecten.

Posteriorment, encara sense calendari i pendent dels recursos necessaris, s’acompanyaran grups de pacients de forma prospectiva i s’integrarà informació clínica, mediambiental i climàtica. D’aquesta manera, es generarà una eina tecnològica que permetrà adaptar el sistema sanitari al canvi climàtic.

El resultat de la recerca tindrà incidència a tres nivells. D’una banda, en el pacient, que podrà rebre una atenció personalitzada. D’altra banda, en el prescriptor de salut, que disposarà d’informació en temps real en relació als pacients més vulnerables. I finalment, en el gestor de salut, que comptarà amb informació objectiva per dimensionar els seus recursos.