mútua terrassa hospital

Mútua organitza la tercera edició de la jornada d’actualització en Hematologia i Hemostàsia

El proper dijous, 30 de novembre, l’Hospital Universitari MútuaTerrassa celebrarà la tercera edició de la jornada d’actualització en hematologia i hemostàsia, adreçada a professionals d’atenció primària així com a residents de diferents especialitats mèdiques.

Els continguts que s’abordaran persegueixen els objectius següents: assolir coneixements bàsics sobre el maneig inicial i diagnòstic diferencial davant un pacient amb diàtesi, conèixer l’abordatge de l’anèmia normocítica, aprofundir en la interpretació de l’estudi d’hemoglobinopaties així com aprendre el maneig inicial i el diagnòstic diferencial davant d’una pancitopènia.

A més, la sessió també contempla l’abordatge davant una trombocitosi -saber diferenciar un origen reactiu enfront a hemopatia maligna-, conèixer el maneig inicial d’un pacient amb adenopaties de nova aparició i en el marc de la jornada també es tractaran diversos casos clínics que serviran per traslladar de la teoria a la pràctica els conceptes prèviament abordats.