Mútua Terrassa incorpora un nou servei especialitzat en malalties infeccioses

L’Hospital Universitari Mútua Terrassa incorpora un nou servei de malalties infeccioses que s’ha integrat a la Direcció Assistencial de l’Àmbit Mèdic de la Fundació Assistencial Mútua Terrassa. La doctora Esther Calbo, directora de l’àmbit i especialista en Malalties Infeccioses amb una llarga trajectòria en aquest camp, serà també la responsable del nou servei. Fins ara aquestes malalties s’abordaven des d’una Unitat específica especialitzada i estava integrada en el Servei de Medicina Interna.

El volum creixent de demandes assistencials associades a aquest àmbit han propiciat la creació del nou servei que permetrà una major especialització dels professionals en el diagnòstic, el tractament i la prevenció de les infeccions als pacients més complexos. També possibilitarà el desenvolupament competencial dels professionals i garantir la seva formació continuada i la transmissió de coneixement als estudiants que ja ronden per l’HUMT, així com als residents de diverses especialitats.

Els reptes estan en abordar l’augment de les resistències bacterianes, els brots epidèmics hospitalaris i les infeccions emergents amb una organització autònoma al servei de l’activitat assistencial, docent i de recerca per a una competència integral. El nou servei compta amb una dilatada trajectòria assistencial i de recerca amb més de 150 publicacions en els darrers 5 anys i prop de 3.900 citacions. Els Serveis de Malalties Infeccioses presents en altres països han demostrat que el pronòstic dels pacients amb infeccions greus o complexes millora quan són atesos per especialistes en malalties infeccioses. Un nou servei que comptarà amb la col·laboració multidisciplinar de la resta de serveis de l’Hospital Universitari.