MútuaTerrassa va tancar el 2017 amb creixement de l’activitat assistencial

Aquest dimarts s’ha celebrat l’Assemblea General Ordinària de Mútua de Terrassa, durant la qual s’ha fet públic l’informe de la Comissió de Control i d’Auditoria de l’Entitat i s’han aprovat els comptes anuals relatius a l’exercici 2017.

MútuaTerrassa va assolir, el passat 2017, els seus 117 anys d’història amb un dels canvis més substancials de la seva existència: va ser l’any de la materialització efectiva de l’escissió de la branca d’activitat assistencial. Pel que fa a l’estructura general de risc de la mutualitat, els fons propis disponibles superen en més de cinc vegades el Capital de Solvència Obligatori (CSO), la qual cosa la situa en una posició molt còmoda i segura pel que fa a aquest indicador de solvència i confiança.

Pel que fa a la governança, el canvi més remarcable del 2017 va ser la finalització del període de 16 anys de permanència de Carles Martí i Comerma com a membre de la Junta Directiva. El seu lloc va ser cobert pel mutualista Jordi Ubach i Comas, que es va incorporar a l’esmentat òrgan de govern.

Pel que fa a Mútua de Terrassa, en aquest 2017 s’ha assolit la xifra de 11,3 milions d’euros de volum de primes, que representa un creixement del 2% respecte de l’any anterior. Cal destacar que, en el ram d’assistència sanitària, el creixement ha estat del 6,7%. En termes de solvència cal destacar que la ràtio de solvència sobre el capital obligatori és d’un 554%; més de cinc vegades superior al necessari.

En referència a la Fundació Assistencial de Mútua de Terrassa, com a entitat capçalera de l’àmbit de servei assistencial de MútuaTerrassa, convé destacar el nou guardó TOP20 amb què va ser distingit l’Hospital Universitari MútuaTerrassa per haver obtingut aquest reconeixement de manera continuada en els darrers cinc anys. En termes assistencials també cal posar en valor el gran esforç que va suposar afegir, a l’activitat habitual d’aquest àmbit de servei, el Pla de Xoc en llistes d’espera impulsat pel CatSalut. Per altra banda, posar en relleu el creixement del 6,5% d’Àptima, respecte a l’exercici 2016. L’increment assolit de l’activitat total és d’un 17% respecte a l’any anterior.