Nacions Unides atorga el màxim nivell de reconeixement al compromís social de Mútua Terrassa

MútuaTerrassa ha assolit -per quart any consecutiu- el màxim nivell de reporting “Global Compact Advanced” amb la presentació del seu vuitè informe de compromís social relatiu a l’any 2017.

L’entitat està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides (Global Compact) des de l’any 2009 -és una de les 4.000 entitats sense ànim de lucre d’arreu del món que en formen part- i en conseqüència compta amb una llarga trajectòria de compromís i implicació amb la societat.

L’esmentat document reflecteix la intensitat d’aquesta tasca, la qual s’ha sintetitzat en un total de 84 iniciatives.

Sota el lema “Valor compartit”, s’ha estructurat -per tercer any consecutiu- d’acord amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) definits per les Nacions Unides, on s’hi vinculen totes les iniciatives per destacar les actuacions que els professionals de l’entitat desenvolupen més enllà de la seva responsabilitat directa.

A tall d’exemple, algunes de les actuacions rellevants que incorpora el document són el cicle de conferències de divulgació sanitària a la població, amb un bagatge de setze edicions a Terrassa i cinc a St. Cugat.

També destaca el programa d’Empresa Saludable adreçat als més de 4.000 professionals de l’entitat, que fomenta hàbits saludables -i que va més enllà dels programes estàndard de salut laboral així com el conjunt d’iniciatives que promou MútuaTerrassa com a entitat inclusiva i accessible.