Neix una eina per denunciar, de forma anònima, conductes contràries a l’ètica de l’Ajuntament

Al juny del 2019 va entrar en vigor el Codi Ètic i de Conducta de l’Ajuntament de Terrassa, que recull els valors i principis que ha de tenir tota actuació municipal. Aquest codi ètic és aplicable a tots els càrrecs electes, personal eventual i els directius de les àrees de govern i de les societats municipals.

Un any i mig després el mateix Ajuntament posa a disposició de la ciutadania la Bústia Ètica, fruit d’un acord de ple de tots els grups municipals. Serveix per comunicar conductes que consideri contràries als principis ètics de l’administració, com casos de corrupció, tràfic d’influències, conflictes d’interessos, manca de confidencialitat o tracte discriminatori. S’hi accedeix a traves del web bustiaetica.terrassa.cat. L’eina, en funcionament des d’aquest dilluns, és totalment confidencial i anònima de manera ni tan sols la Sindicatura Municipal de Greuges, òrgan gestor encarregat de la Bústia, podrà conèixer la identitat del denunciant.

Les queixes i denúncies que no estiguin relacionades directament amb la possible manca d’ètica d’alguna actuació de càrrecs electes i directius de l’Ajuntament no es podran tramitar a través d’aquesta eina sinó com fins ara, a la Sindicatura de Greuges.

La Bústia Ètica arriba a Terrassa gràcies a un conveni del consistori amb l’Ajuntament de Barcelona, el primer de Catalunya en posar-ne una en marxa, i la plataforma ciutadana XNet.