Neix una plataforma que recull protectors facials impresos en 3D i els lliura a professionals sanitaris

Diversos fabricants i proveïdors de la comarca han creat la plataforma Covid Valles Colabora amb l’objectiu de proveir material de protecció a professionals dels centres sanitaris. Concretament imprimeixen, amb impressores 3D, muntures per a protectors facials que després completen amb les làmines d’acetat que faran de pantalla. Avui formen part de la iniciativa nou empreses i entitats.

Des que van començar fa dues setmanes ja han lliurat cinc-cents protectors facials. Gairebé tres-cents els han repartit entre el Consorci Sanitari i la Mútua de Terrassa. La resta a l’Hotel Terrassa Park, habilitat com a hospital, i els hospitals de Granollers, Platon de Barcelona, el Taulí, l’Hospital del Mar i el Psiquiàtric de Santa Coloma de Gramenet. També a algun CAP de Sabadell i de Terrassa. La plataforma decideix els centres a qui abasteix en funció de les dades que reben de les institucions.

La iniciativa és oberta a noves col·laboracions, ja sigui participant-hi activament com a fabricants o proveïdors o fent donatius del material que cal per elaborar els protectors: filaments per impressores de diversos colors, lamines d’acetat en format A4 i acetona industrial. Si no es pot aportar material hi ha l’opció de fer aportacions econòmiques. Al web de la plataforma, www.covidvallescolabora.com, es poden descarregar els models que s’han fet servir per aquestes primeres cinc-centes donacions.

Covid Valles Colabora s’encarrega de recollir a domicili les muntures ja impreses. Després són desinfectades i es completen els protectors facials amb les lamines.