Netegen totes les bateries de contenidors amb aigua no potable

Eco-Equip ha iniciat la neteja amb aigua no potable de les més de 1100 bateries de contenidors amb què compta la ciutat. Els treballs es van iniciar el passat mes de maig i l’objectiu és el de posar al dia totes les àrees d’aportació en els propers quatre mesos. Per això, el servei compta actualment amb un dispositiu especial de matí amb què realitza la neteja d’una desena de bateries diàries. L’Ajuntament té previst reforçar aquest servei amb un altre dispositiu de treball que actuarà en horari de tarda. Per tal de realitzar aquests treballs, l’aigua utilitzada és no potable i s’extreu del pou municipal situat al carrer de Miño.

Durant aquestes primeres setmanes de servei ja s’ha dut a terme el 70% de la neteja de les bateries al barri del centre, que és la zona amb un major nombre d’àrees d’aportació, i aquesta mateixa setmana s’ha començat la neteja del barri de Ca n’Aurell i seguidament els barris de Can Palet i del Segle XX. La previsió és la d’anar avançant en la resta de barris de manera progressiva i, al proper mes d’octubre tenir nets els més de 6 mil contenidors amb què compta la ciutat. El procés de neteja de les bateries és laboriós. L’equip d’operaris fa ús de productes decapants, rasca la brutícia i després aplica la neteja amb sabó i aigua a pressió.

Foto: Ajuntament de Terrassa

Per tal que els contenidors es mantinguin en bones condicions, l’Ajuntament recorda a la ciutadania que és molt important fer-ne un bon ús, dipositant cada residu a la seva secció respectiva, evitar els desbordaments i no deixar escombraries fora dels contenidors.