Mercavallès

Avança la renovació de les concessions del mercat comarcal Mercavallès

El Ple del Consell Comarcal ha fet un nou pas en el procés per la renovació de les concessions del mercat comarcal Mercavallès, acceptant la delegació de la gestió de l’equipament que han fet els ajuntaments de Sabadell i Terrassa. És aquest el punt d’inici formal de la renovació de les concessions que fa mesos que es treballa a nivell intern.

Al mateix temps es treballa en el projecte i millora de modernització del mercat i la cerca de fons de finançament per poder portar a terme les actuacions.

Els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, copropietaris del mercat comarcal majorista Mercavallès han renovat per acord dels seus plenaris la delegació de la gestió de l’equipament a favor del Consell Comarcal. Aquest, ha acceptat per unanimitat de tots els grups a comarcals aquesta delegació per un període de quaranta anys, amb efectes des de l’1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre de 2061.

També s’accepten les condicions recollides ens els acords adoptats pels respectius plenaris de l’Ajuntament de Sabadell, en data 14 de desembre de 2021, i de Terrassa, en data 28 de gener de 2022, així com els compromisos de finançament que s’hi troben englobats.