Nou programa transversal per garantir el compliment normatiu, urbanístic i de paisatge de l’Anella Verda

L’Ajuntament de Terrassa ha reforçat els treballs per garantir el compliment normatiu, urbanístic i de paisatge de l’Anella Verda amb la creació d’un programa transversal, que està vinculat als serveis de Medi Ambient i Urbanisme, i que supervisarà el compliment de les intervencions que ja s’hagin realitzat, o que es realitzin a l’entorn natural. També podrà exercir la seva potestat disciplinària. La finalitat d’aquest programa és impulsar la inspecció i el control de les construccions i els usos actuals perquè compleixin amb la normativa aprovada l’any 2020, quan va entrar en vigor la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) a l’àmbit de l’Anella Verda i el Pla Especial i Catàleg de Masies, amb l’objectiu de garantir la protecció d’aquest territori que envolta la ciutat.

Aquest programa transversal serà un instrument que contribuirà al compliment dels principals objectius de l’Anella Verda, com són garantir la pervivència dels connectors ecològics que protegeixen Terrassa; recuperar les funcionalitats econòmiques dels camps, promovent l’activitat de les masies i del sector primari, en general; protegir el patrimoni cultural i arquitectònic; i fomentar un ús social i responsable de l’entorn.

L’Anella Verda és tot l’espai no urbà de Terrassa, de 4.400 hectàrees, que conforma un patrimoni natural de gran valor ambiental, paisatgístic, cultural, social i econòmic. Acull més de 2.500 hectàrees de boscos, camps de conreu i rieres i torrents, que conformen el sistema hidrogràfic. Un dels seus aspectes més singulars és el camí circular de 35 km que dóna la volta sencera al terme municipal i que recorre tot l’entorn natural i agrícola del terme.