Nou Protocol d’actuació davant de maltractaments a infància i adolescència a l’Àmbit Metropolità Nord

El 5 de maig es va presentar el Protocol d’actuació davant de maltractaments a la infància i l’adolescència a l’Àmbit Metropolità Nord, organitzada per Servei Català de la Salut, amb la col·laboració de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol (HUGTP), l’Agència de Salut Pública de Catalunya i la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència. 

En la jornada hi han participat 430  professionals de diferents àmbits: atenció primària, atenció hospitalària, atenció a la salut mental i drogodependències, atenció a la salut sexual i reproductiva, àmbit social i judicial.

La sessió tenia com a objectius principals donar a conèixer el nou Protocol d’actuació, que va presentar Antoni Natal, pediatre emèrit de l’HUGTP i també l’Equip Funcional d’Experts de l’HUGTP, que va presentar Carlos Rodrigo, director clínic territorial de Pediatria de la Gerència Territorial Metropolitana Nord, de l’Institut Català de la Salut. La doctora en filosofia de la Universitat de Barcelona i experta en bioètica, Júlia Martín, va fer una ponència que reflexionava sobre els aspectes ètics de l’acompanyament a infants i adolescents víctimes de maltractaments.