Connectem Servei Emocional Joves

Nou Servei de Suport Emocional per a joves d’entre 12 i 30 anys

Aquest trimestre es posa en marxa el Servei de Suport Emocional, Connectem, per a joves d’entre 12 i 30 anys dels municipis de menys de vint-mil habitants de la comarca. L’objectiu, doncs, és millorar la salut emocional de la població juvenil que s’ha vist molt afectada pels efectes de la pandèmia, els diferents confinaments i restriccions dels darrers anys.

El projecte el porta a terme el Consell Comarcal esta finançat per la Diputació de Barcelona. Té una funció preventiva i de promoció de la salut emocional. També permet la detecció precoç de problemàtiques. L’entitat Aldees SOS serà l’encarregada, en un inici, de gestionar el projecte i de poder atendre al jovent que ho necessiti.

Es realitzen tant atencions individuals com tallers i altres activitats vivencials a joves, famílies i professorat Així es treballarà la gestió emocional de l’ansietat i l’estrès, coeducació, comunicació assertiva, trastorns de l’alimentació, assetjament escolar, ciberassetjament i violències de gènere. Les persones joves que vulguin accedir al servei han de trucar al 627.88.68.73.

El programa Escolta Jove reforça els serveis locals 

El Consell Comarcal també està  iniciant el programa Escolta Jove, de la mà de Diputació de Barcelona. Gràcies a aquesta proposta es posa a disposició dels municipis de menys de 5.000 habitants de la comarca un professional compartit. Amb aquesta mesura es vol reforçar els serveis locals de joventut. Desenvoluparà funcions d’informació, orientació i acompanyament de les persones joves.

L’impacte de la pandèmia en el jovent

L’Estudi Impacte de la crisi de la COVID-19 sobre la població del Vallès Occidental, elaborat per l’Observatori Comarcal,  va constatar que els i les joves van ser un dels col·lectius més impactats per la pandèmia. I és que la joventut han vist afectada la seva salut mental. Així, des del Consell Comarcal s’ha treballat de la mà dels ajuntaments i altres administracions per  donar resposta a les necessitats sorgides després de la COVID-19 en aquest col·lectiu.