Nova campanya per fomentar el bon ús del patinet a la via pública

El 8% dels accidents de trànsit que es produeixen a Terrassa tenen un patinet com a vehicle implicat. I la tendència va a l’alça. Aquests vehicles de mobilitat personal són fàcils d’adquirir, fàcils de conduir i poden anar molt ràpid. Ni el temps d’adaptació que ja porten a la via pública ni l’ordenança municipal que en regula el seu ús han frenat l’augment d’incidències d’aquest vehicle, que està guanyant terreny a la bicicleta. És per això que la Policia Municipal, amb col·laboració amb el Biter, ha engegat una nova campanya de conscienciació.

Voluntaris del Bitter repartiran, fins el 8 d’octubre, fulls informatius que recorda la normativa d’ús del patinet. Aquesta campanya està adreçada, també, als centres escolars.

Algunes de les infraccions més recurrents dels conductors de patinet són circular per la vorera, fer-ho a massa velocitat i portar un acompanyant sobre el vehicle. En el que portem de 2021 la policia ha registrat 94 accidents on hi ha involucrat un patinet.