Nova campanya per la vigilància i control del mosquit tigre

Evitar l’acumulació d’aigua en balcons, terrasses i patis. Aquest és el principal consell per evitar, com cada estiu, la proleiferació del mosquit tigre. S’enceta a Terrassa la campanya de prevenció i control del mosquit tigre. L’Ajuntament posa en marxa la campanya de vigilància i control del mosquit asiàtic, per sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de les mesures de prevenció, ja que les larves d’aquest insecte proliferen en llocs d’acumulació d’aigua.

L’objectiu és lluitar contra el mosquit tigre perquè també és transmissor dels virus Zika, Dengue i Chikungunya, que poden provocar malalties d’origen tropical, ja que es contrauen per la picada dels mosquits femella infectats. Aquest insecte, originari del sud-est asiàtic, es va detectar a Catalunya per primera vegada l’estiu de 2004 i se’l reconeix per les ratlles blanques al cap, el cos i les potes. Viu en àrees urbanes, vola baix i pica de dia. Des del Consistori es realitzen les actuacions necessàries per fer el control i seguiment en el espais públics, embornals, fonts públiques i cementiri, que són els punts de cria més productius d’aquest insecte.

També s’informa a les empreses que, per la seva activitat, utilitzen habitualment aigua i es fan inspeccions als punts on s’han detectat incidències per localitzar els possibles punts de cria. En cas de detecció de larves, es valora la realització d’un tractament. Amb tot, és important assenyalar que no és possible fumigar en espais públics o jardins particulars pels riscos que comporta sobre la salut de les persones i perquè l’efectivitat d’aquest tractament és molt limitada. Per tot això la col•laboració ciutadana és essencial per eliminar aquests punts on hi hagi retenció d’aigua estancada o procedent de la pluja. És necessari buidar i posar sota cobert els objectes en els quals es pugui acumular aigua com ara gerros, galledes, plats d’animals domèstics o plats sota els testos.

En el cas d’elements fixos, cal eliminar qualsevol cúmul d’aigua. En recipients destapats com bevedors per a animals, cal que l’aigua es renovi dos cops per setmana, com a mínim. Les canaleres de recol•lecció d’aigües de les teulades han d’estar netes de restes vegetals i els embornals dels patis han d’estar nets. Mantenir en condicions higienicosanitàries òptimes les piscines, basses i estany. L’ajuntament recorda que les persones que detectin possibles punts de cria poden contactar amb el servei de Protecció de la Salut, del servei de Medi Ambient de l’Ajuntament. A més, també poden compartint les seves observacions a través de l’App Mosquito Alert, que es pot descarregar al web http://www.mosquitoalert.com/ca/.

Per cinquè any consecutiu l’Ajuntament de Terrassa participa en aquest projecte, ja que és una manera de millorar el seguiment, estudi i control del mosquit tigre i del mosquit de la febre groga. Només cal que, en cas de detectar algun exemplar o punts d’aigua estancada, les persones facin una fotografia i l’enviïn a través de l’aplicació mòbil en aquesta plataforma d’alerta ciutadana que investiga i controla l’expansió d’aquests insectes. Les dades generades són útils per la ciencia, ja que permeten estudiar la distribució geogràfica i la seva estacionalitat durant tot l’any. Mosquit Alert és un projecte de ciència ciutadana cooperatiu sense ànim de lucre, coordinat per diferents centres de recerca públics. Actualment rep l’impuls de l’Obra Social «la Caixa», de l’European Research Council (ERC), de la Comissió Europea, i de l’Ajuntament de Barcelona. El seu objectiu és lluitar contra l’expansió de mosquits invasors i transmissors de malalties infeccioses que estan o bé re-emergint o apareixent per primera vegada a Europa.