Nova Guia d’Empreses i Entitats de l’Economia Social de Terrassa

L’Ajuntament de Terrassa posa a disposició de la ciutadania i del teixit productiu una nova guia virtual d’empreses, cooperatives i entitats de l’economia social que hi ha al territori. Permet fer visible i localitzar les diferents entitats i empreses que treballen amb criteris d’igualtat, gestió democràtica, sostenibilitat mediambiental i responsabilitat social, oferint productes i serveis de consum responsable, sostenible i ètic.

Actualment l’univers de l’economia social compta a Terrassa amb 53 cooperatives, 6 centres especials de treball, 30 societats laborals, 3 mutualitats, 195 associacions i 70 fundacions que fan activitat econòmica. Del conjunt, a la guia hi consten 75 entitats i empreses. Per poder consultar-la cal accedir aquí

Per accedir i testejar la guia, cal situar-se al mapa de Terrassa, on es mostren icones rodones en diferents colors. Aquesta diferenciació respon a la classificació de les iniciatives en funció de la principal tipologia d’activitats que desenvolupen.

Per a cada apartat s’hi pot trobar la informació bàsica, el contacte i les xarxes socials de cada entitat i/o empresa. L’eina ofereix també l’opció de mostrar el mapa de la ciutat dividit per barris, codis postals, districtes o seccions.

Per mostrar les bones pràctiques de les empreses i entitats que en formen part, s’ha signat un conveni amb l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental per vincular el Balanç Social (que aporta diferents criteris sobre la gestió democràtica, econòmica, ambiental i altres paràmetres de les entitats i empreses). En el futur, s’hi inclouran altres bones pràctiques de diferents eines i segells.