Nova pròrroga a la concessió del servei de busos municipals

L’Ajuntament aprovarà al proper ple del mes d’octubre una nova pròrroga, l’enèsima, del contracte del servei d’autobusos municipals. La licitació encara no s’ha pogut fer pública perquè el consistori està a l’espera de rebre l’estudi que està elaborant l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) i que ha de servir per redefinir el plec de condicions.

La pandèmia ha afectat molt els nivells de demanda del transport públic i ha augmentat la complexitat del nou contracte. El nou model ha d’estudiar els nous costos que suposa mantenir un servei de busos municipal i, per tant, definir els preus per als propers deu anys.

Si tot va sobre el calendari previst a finals d’any l’estudi hauria d’estar enllestit per a publicar la licitació a principis del 2023 i que durant el mateix any es faci el nou contracte.

Aquest ha estat un dels temes de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat, on també s’ha explicat que s’aportarà 19.000 euros més al servei de manteniment de l’enllumenat públic, que ha vist incrementat el nombre d’incidències els darrers anys. El 2020 se’n comptaven 163 i en el que portem de 2022 ja en són 270.

Per últim, a pregunta de Junts x Terrassa, l’equip de govern ha explicat que s’està elaborant un Pla Director de Manteniment de l’Illa de Vianants i que estarà enllestit, probablement, a finals d’any. Aquest pla ha de replantejar quins materials són adequats per suportar la pressió d’aquesta illa que s’ha anat desgastant, des que es va crear als anys noranta, quines noves necessitats té i calendaritzar-les.