Noves plataformes a les parades d’autobús milloraran l’accessibilitat als vehicles

Una nova actuació millorarà l’accessibilitat de les parades dels autobusos urbans mitjançant l’ampliació de les voreres.

Els punts triats per fer aquesta actuació són les cruïlles dels carrers del Tren de Baix amb Navas de Tolosa, de la ronda de Ponent amb l’avinguda de Béjar i de la carretera de Matadepera amb el carrer de Mataró.

El projecte, dissenyat pels serveis tècnics municipals, està integrat dins el programa Terrassa Barris en Marxa. Els treballs van a càrrec de l’empresa Curnal Invest per un import de 18.400 euros i duraran dos mesos.

Les obres consisteixen en la demolició de l’asfalt i la vorada existent, en la pavimentació i ampliació de la vorera amb panot de 9 pastilles, en el condicionament del drenatge i en la instal·lació final d’una marquesina prefabricada.

Amb la millora de l’accessibilitat de les parades es pretén també potenciar l’ús del transport públic entre la ciutadania.

Actualment la xarxa d’autobusos urbans de Terrassa està formada per 13 línies, amb més de 300 parades.