Dilluns s’obre el període de sol·licitud d’ajuts per al menjador escolar del curs 2023-2024

L’Ajuntament de Terrassa obre el període per a sol·licitar ajuts econòmics per al menjador escolar del curs 2023-2024. La presentació d’aquestes sol·licituds es farà
de forma telemàtica del 24 d’abril al 12 de maig.

A partir de dilluns, les famílies que van sol·licitar l’ajut de menjador durant aquest curs escolar rebran un missatge de text al telèfon mòbil amb l’enllaç de l’esborrany
de l’ajut, que caldrà revisar de forma detallada i validar-lo, en cas que totes les dades siguin correctes. Si es vol presentar alguna esmena a l’esborrany, s’haurà de fer a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa.

Les famílies que vulguin tramitar una nova sol·licitud d’ajut per al menjador, ja sigui perquè no han rebut l’esborrany o perquè no n’eren beneficiàries durant aquest curs, ho podran fer a partir de dilluns, 24 d’abril, i fins el 12 de maig, també a través de la Seu Electrònica. 

En cas de necessitar suport o orientació, es pot demanar cita prèvia del 24 d’abril al 12 de maig de forma presencial als Punts d’Orientació Social o de forma telefònica a l’Oficina de Prestacions Socials.

Aquests ajuts, que atorga la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental, cobreixen des del 70% fins a la totalitat del preu del menjador establert, segons els barems de l’escola pública. Un cop es comuniqui la resolució per a cada família, l’Ajuntament de Terrassa pot complementar fins el 100% els ajuts de totes aquelles famílies que els Serveis Socials municipals valorin i considerin necessari. En el cas de les famílies monoparentals, l’Ajuntament valorarà cada situació, en cas que l’ajut no hagi estat atorgat per la Generalitat per barems econòmics.

Durant el curs 2022-2023 s’han rebut un total de 8.477 sol·licituds d’ajuts per a cobrir la despesa de menjador escolar, de les quals s’han concedit 6.601.