Obert el període de sol·licitud d’ajuts per al menjador escolar del proper curs

L’Ajuntament de Terrassa obre el període per sol·licitar ajuts econòmics per al menjador escolar del curs 2022-2023. Es podrà fer de forma telemàtica del 26 d’abril al 13 de maig, ambdós inclosos.

Des d’avui dilluns, les famílies que van demanar la beca aquest curs escolar rebran un missatge de text al telèfon mòbil amb l’enllaç de l’esborrany de l’ajut, que caldrà revisar i validar, en cas que totes les dades siguin correctes. Si es vol presentar alguna esmena, s’haurà de fer a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa.

Qui vulgui tramitar una nova sol·licitud, ho podrà fer a partir del 26 d’abril a través del formulari que també trobarà a la Seu Electrònica. En aquests casos, caldrà presentar la següent documentació: DNI, passaport o NIE de l’infant sol·licitant i de les persones progenitores o tutores, així com el número d’identificació de l’alumne/a (IDALU). En cas de separació, també serà necessari el conveni de regulació amb la pensió d’aliments o compensatòria establerta, així com la documentació acreditativa en casos d’acolliment legal o en situacions de violència masclista.

Els ajuts econòmics per al menjador escolar, atorgats per la Generalitat de Catalunya a través del Consell Comarcal del Vallès Occidental, cobreixen des del 70% fins a la totalitat del preu del menjador establert, segons els barems de l’escola pública. Un cop es comuniqui la resolució per a cada família, l’Ajuntament de Terrassa pot complementar fins al 100% els ajuts de totes aquelles famílies que els serveis socials municipals valorin i considerin necessari.

En el cas de les famílies monoparentals, l’Ajuntament valorarà cada situació, en cas que l’ajut no hagi estat atorgat per la Generalitat per barems econòmics.

Durant el curs 2021-2022 s’han rebut un total de 7.634 sol·licituds d’ajuts per a cobrir la despesa de menjador escolar, de les quals se n’han concedit 6.322.