Extraescolars Leina

Obert el termini per a demanar ajuts per a activitats extraescolars i d’estiu

L’Ajuntament de Terrassa ha obert la convocatòria d’ajuts economics per a activitats extraescolars per al curs 2022-2023 i d’activitats d’estiu 2023.

S’hi poden beneficiar  infants, adolescents i joves amb edat compresa entre els 0 anys i els 18 anys,empadronats a Terrassa. De forma excepcional, per a persones amb diversitat funcional igual o superior al 33%, l’edat de la persona beneficiària s’amplia fins als 22 anys. Per primera vegada, les dues prestacions es podran demanar en un sol tràmit a través de la Seu Electrònica.

Aquestes ajudes volen afavorir i fomentar l’accés i l’assistència a les diverses activitats socioeducatives. Es fa contribuint en el finançament de les despeses que les famílies han d’afrontar en concepte d’inscripció i de menjador. Aquesta mesura, a més, també pretén millorar la seva socialització i integració. Així es vol  mitigar els riscos de l’exclusió social.

En el cas de l’ajut per a activitats extraescolars , cada infant o jove podrà gaudir d’una o més activitats durant el curs escolar, amb un import màxim de 300 euros, mentre que l’import màxim de prestació per unitat familiar serà de 750 euros.

Pel que fa a la prestació per a la realització d’activitats d’estiu l’any 2023, l’import màxim de la prestació serà de 57 euros per setmana. En el cas que també es sol·liciti, l’import màxim de la prestació destinada a la despesa del servei de menjador serà de 6,5 euros per dia. El pagament de les prestacions s’efectuarà sempre directament a les entitats o empreses organitzadores de les activitats, un cop comprovada la inscripció a l’activitat.

Un sol tràmit a través de la Seu Electrònica

La sol·licitud s’ha de presentar per via telemàtica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament. El termini esta obert des d’aquest dimarts i fins el 6 de març. Per a presentar-la, és imprescindible disposar d’identificació digital. 

Aquest any, per primera vegada, s’han unificat els dos tràmits i s’ha reduït la documentació per tal d’agilitzar i reduir el temps de tramitació. Aquelles persones que no disposin de mitjans informàtics propis o dels coneixements necessaris per fer el tràmit en línia podran sol·licitar cita prèvia als Punts d’Orientació Social.