/ Font: Casa Baumann

Obre la convocatòria de sol·licitud d’ajuts econòmics per a les activitats d’estiu fins al març

El termini de presentació de sol·licituds per accedir als ajuts econòmics per la inscripció d’infants i joves a les activitats d’estiu organitzades a la ciutat comença avui i acaba el 18 de març inclòs. Les activitats durant el període no lectiu poden ser tant del món del lleure, com activitats esportives, culturals, musicals, artístiques, tecnològiques i educatives. Aquest any la convocatòria ha avançat amb l’objectiu que les famílies obtinguin abans la resolució i poder organitzar el període de vacances amb antelació.

L’ajut econòmic de caràcter públic cobreix tant el cost de la inscripció a l’activitat com la despesa del servei de menjador de l’activitat en qüestió. L’Ajuntament preveu destinar 506.000 euros en ajuts per les activitats d’estiu de 2022. Les persones beneficiàries són els infants i joves de fins a 18 anys, residents a Terrassa legalment i que la unitat familiar on resideixi el beneficiari reuneixi els criteris econòmics establerts a la convocatòria. El propòsit d’aquesta iniciativa creada per l’Ajuntament de Terrassa és afavorir la igualtat d’oportunitats de cada infant, adolescent o jove.

El màxim d’activitats a les quals cada infant o adolescent pot sol·licitar són tres i s’aprovaran segons la disponibilitat del pressupost general. L’import màxim per activitat és de 275 euros, en cas que l’import sigui superior la família haurà d’abonar el copagament de la part restant. En el cas de les prestacions destinades al servei de menjador, en funció del barem econòmic de la família s’establirà el tram al qual pertany. Per tant, els trams s’han establert des del 40% fins al 100% del cost total del servei.

La sol·licitud s’ha de presentar telemàticament a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Terrassa i acompanyar-ho de la documentació requerida. No obstant això, les persones que no disposin de mitjans informàtics o dels coneixements necessaris podran fer-ho presencialment demanant cita prèvia als Punts d’Orientació Social.

Activitat d’estiu / Font: Casa Baumann