Obres a la Sala Muncunill per impermeabilitzar la coberta i les seves llanternes

Una gran bastida cobrirà a partir de la setmana que ve la façana de la Sala Muncunill. Unes obres repararan la impermeabilització de la coberta i les seves llanternes. Actualment s’estan fent les actuacions prèvies i les proves de materials.

El projecte s’ha dividit en dues fases per la seva complexitat i per no interferir amb l’activitat de la sala. La primera inclourà la neteja de la coberta i la substitució de les peces trencades o en mal estat. També se substituiran els vidres que tanquen les llanternes per uns plafons translúcids que recuperin la imatge de les obertures originals. A més, es prendran mesures per garantir una correcta ventilació de l’espai. Finalment, s’aplicarà un producte impermeable transparent en la superfície de la coberta per garantir-ne l’estanqueïtat.

Les obres s’han adjudicat a Baldó Serveis i Obres S.A per 222.313,30 € i es preveu que finalitzin abans de finals d’any.

Els treballs a la Sala Muncunill s’emmarquen en el programa de manteniment i rehabilitació del patrimoni de la ciutat que inclou les actuacions fetes a la Casa Alegre de Sagrera, la Masia Freixa i el Condicionament Terrassenc. D’aquesta manera, l’ajuntament vol contribuir a preservar el patrimoni històric i treballar per potenciar-lo com a element d’atractivitat cultural i turística.