Obres a la xarxa de clavegueram a diversos carrers fins a finals de novembre

Obres de reparació i millora de la xarxa de clavegueram dels carrers de Pitàgores i del Doctor Salvà fins el 26 de novembre. Els treballs comporten talls de circulació i els vehicles s’han de desviar per itineraris alternatius.

Al carrer de Pitàgores se substitueix el tram entre Ausiàs Marc i Pasteur, que està en mal estat. Les obres van a càrrec de l’empresa Infraestructures Serveis Obres Vallès S.L., amb un pressupost 45.000 euros.

Pel que fa a Doctor Salvà, es renova el clavegueram entre Faraday i Galvani, molt deteriorat, i es connectarà a la xarxa municipal. Excavaciones Caceres S.L. s’encarrega dels treballs per un import de 46.500 euros.

Aquests dies també s’està actuant al carrer de la Mare de Déu dels Àngels, entre el passeig del Vint-i-dos de Juliol i Cervantes. L’execució d’aquest projecte farà possible que diversos habitatges es puguin connectar al pou de la xarxa existent al carrer de Cervantes. Les obres les fa l’empresa Asfaltos Barcino S.L. amb un cost de 28.000 euros.

I un altre punt on s’està treballant i ampliant la xarxa de clavegueram per connectar-la a la xarxa municipal és al carrer de Sant Isidre, entre Sant Leopold i Sant Llorenç. Se’n fa càrrec l’empresa Asfaltats Riba amb un pressupost de gairebé 26.000 euros.

Tots aquests treballs formen part del programa Terrassa Barris en Marxa. Les obres comporten l’enderroc del paviment asfàltic, el trencament del col·lector existent i dels trams de voreres i bordons. L’actuació afecta també els elements de vialitat necessaris per a la correcta execució de les obres i la reconnexió dels claveguerons existents als nous trams de la xarxa de clavegueram.