Ocupació del 20% als hotels de la comarca a l’estiu amb 2.400 llocs de treball menys

L’impacte econòmic de la pandèmia de la Covid-19 també ha tingut efectes molt negatius sobre el sector turístic de la comarca, amb una pèrdua d’ocupació important. La temporada d’estiu ha estat molt fluixa amb una ocupació hotelera del 20’7%. L’estiu de 2019 havia estat del 70’3%. En contraposició, els habitatges de turisme rural de la comarca han tingut uns índex d’ocupació força bons tota la temporada.

Al Vallès Occidental, el sector turístic aplegava 25.374 llocs de treball a finals del segon trimestre de 2020, el que representa el 6’2% del total de llocs de treball. Respecte un any abans, la pèrdua d’ocupació al sector ha estat d’un 8’8%, amb 2.434 llocs de treball menys. Les persones assalariades han disminuït un 10’7% en el sector turístic i les treballadores per compte propi un 1’5%. També ha caigut el nombre d’empreses en un 9’7% (-264). L’atur registrat al sector turístic a mes de juny de 2020 ha incrementat un 30% respecte el juny de 2019.

El Consell Comarcal fa públiques aquestes dades coincidint diumenge amb el Dia Mundial del Turisme.  Des del Consell Comarcal s’ha treballat els darrers mesos de la mà de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per donar suport al sector, amb la realització de la campanya de promoció durant l’estiu i amb un contacte individualitzat amb el sector turístic públic i privat per la resolució de dubtes empresarials. També s’han realitzat accions de formació, recerca d’ajuts i difusió de les propostes dels productors, restauradors i hotelers.

Caiguda de les pernoctacions

Les dades de l’Enquesta d’ocupació del TDS (Tourism Data System) constaten una forta caiguda de l’ocupació en hotels de la comarca respecte l’any anterior durant temporada d’estiu: d’un 70,3% el 2019 a un 20,7% el 2020.  Cal tenir en compte que es va incrementar el nombre de places de 5.805 llits en 2019 a 6.330 en 2020.

En relació amb el mercat, hi ha hagut una pèrdua de pes de les pernoctacions d’estrangers molt significativa provocada pel tancament de les fronteres durant l’estat d’alarma. Destaquen la menor xifra de pernoctacions de francesos, xinesos i britànics.

La majoria de les pernoctacions han estat d’espanyols (73,8% del total). Al Vallès Occidental, el mercat és sobretot intern, de Catalunya.