Oferta pública d’ocupació per cobrir 38 places d’agent de la Policia Municipal de Terrassa

L’Ajuntament ha fet pública una nova oferta pel sistema d’oposició lliure, de 38 places d’agent de la Policia Municipal de Terrassa. L’objectiu d’aquest procés selectiu és el de continuar ampliant els recursos humans del cos de seguretat, fins arribar a la xifra òptima de 300 agents, complint així amb un dels principals compromisos del Govern Local.

La presentació d’instàncies per a les persones que vulguin opositar a aquestes places d’agent ja està obert: des d’aquest dilluns, 26 de febrer i acaba el 22 de març de 2024.

Com en anteriors oposicions, des del cos de Policia Municipal s’incidirà especialment en els valors que han de tenir les persones candidates que vulguin incorporar-se al cos: integritat, empatia, valor, professionalitat i vocació de servei.

Alhora, es remarquen les oportunitats de desenvolupament professional que ofereix el cos policial com són les especialitzacions de policia de barri, relacions amb la comunitat, la vigilància territorial, el trànsit i la seguretat viària, l’atenció a la víctima, la instrucció de diligències penals o les inspeccions administratives, entre d’altres.

L’adjudicació de les vacants convocades es realitzarà seguint una única llista final de les persones aspirants, atès l’ordre de puntuació obtinguda i els criteris, si escau, de reserva i de desempat legalment existents establerts a la bases de l’oferta pública d’ocupació.

Feminitzar el cos

Un altre dels objectius de la nova convocatòria és continuar fomentant la feminització la Policia Municipal, que actualment compta amb un 16% de dones, per donar un impuls a la igualtat de gènere i assolir una presència equilibrada entre homes i dones.

Per això s’ha reservat un màxim del 40% de les places a dones per tal d’avançar de manera efectiva i real en la construcció d’un cos més inclusiu, paritari, modern i representatiu de la societat a la qual serveix.

Podeu consultar el procés d’oferta pública d’ocupació per cobrir 38 places d’agent de la Policia Municipal de Terrassa aquíaquí