Onze alumnes reben 300€ de complement cadascun per a les beques a l’estranger Erasmus+

Aquest migdia responsables municipals han lliurat els complements de les beques de pràctiques i estudis a l’estranger Erasmus+. Les han rebut 11 alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de Formació Professional. Es tracta d’un ajut municipal que complementa les beques atorgades per la Unió Europees per facilitar la mobilitat internacional de l’alumnat d’estudis universitaris i de FP. Amb tot, aquesta dotació econòmica és sensiblement inferior a la dels cicles de grau mitjà i, sovint, resulta insuficient per a part de l’alumnat, que acaba per renunciar-hi. L’import de cada complement de beca és de 300 euros.