Pas endavant per recuperar la llera i els marges del torrent del Sagrament

L’Ajuntament ha decidit recuperar l’espai del torrent del Sagrament, que durant anys ha estat ocupat per construccions, tanques o canalitzacions que han arribat a la zona de bosc de pins i alzines i recuperar la Font de les Canyes.

S’inicia així la tramitació que permetrà adjudicar el projecte per rehabilitar la llera i els marges del torrent, que discorre al llarg de 900 metres entre la urbanització de la Font de l’Espardenyera i la carretera de Castellar (C-1415A) i d’aquesta manera, millorar el connector ecològic que circula en sentit est-oest.

El pressupost de licitació previst per les obres és de 304.134,81 euros i el temps d’execució previst inicialment és de cinc mesos. El projecte contempla recuperar els marges del torrent, executant diferents actuacions per netejar i desbrossar la zona.

També enderrocar i retirar la quarantena de tanques i altres construccions existents, entre d’altres actuacions. Aquesta actuació s’integra dins el projecte de l’Anella Verda, que preveu restaurar la xarxa de rieres i torrents que envolten la ciutat per millorar la connectivitat i la biodiversitat de la zona.