Pavimentació del camí de vianants d’accés a la Torre de Mossèn Homs

A partir d’aquest  dilluns, i fins al divendres 11 de febrer, la Generalitat té previst executar els treballs per condicionar el camí de vianants que hi ha al marge dret de la carretera de Castellar. concretament  entre la sortida de Terrassa, a l’alçada de la rotonda de Font i Sagué, i l’accés a la Torre de Mossèn Homs. Per aquest motiu, s’ha tallat la circulació de persones en aquest camí mentre durin els treballs. Així, els dies laborables a partir de les 9.30 h s’ocuparà puntualment un carril de circulació de la carretera. Quedarà doncs, restringit a un sòl carril el trànsit  amb pas alternatiu regulat per operaris.

Aquestes obres s’emmarquen dins les actuacions contemplades en el Projecte de millora de les característiques superficials i obres complementàries a la carretera C-1415a de Terrassa a Sentmenat, que realitza la Generalitat. L’actuació contempla pavimentar tot l’itinerari i substituir la barrera que el separa de la calçada per una altra que exteriorment serà tota de fusta. En aquest cas, es tracta d’un camí ja existent, de 500 metres de longitud. habitualment hi circulen els vianants que es desplacen fins a Mossèn Homs. Alhora, forma part del camí circular de l’Anella Verda, pel que és utilitzat per excursionistes i passejants. Com a itinerari alternatiu, se senyalitzarà el camí vell de Terrassa a Castellar.

Pavimentació Del Camí De Vianants D'accés A La Torre De Mossèn Homs

La darrera actuació d’aquest projecte, ha estat la millora de la intersecció d’aquesta carretera amb l’accés a Matadepera. Aixi s’ha dotat amb un carril d’acceleració destinat als vehicles que des de Matadepera es volen dirigir a Terrassa. També s’ha realitzat la millora de tot l’afermat entre Terrassa, Castellar i Sentmenat, i la renovació de barreres de seguretat. També sha treballat en diversos talussos per a disposar de major visibilitat.