Foto Nova Plataforma Idees Reptes Ciutat

Plataforma municipal per recollir propostes als reptes de ciutat

L’Ajuntament de Terrassa ha creat una nova plataforma digital https://reptes.terrassauniversitaria.cat, a través de la qual es planteja aportar solucions a 13 reptes relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de salut i benestar, educació de qualitat, ciutats sostenibles, reducció de les desigualtats i igualtat de gènere.

Es busquen sistemes de detecció d’incendis, projectes que integrin les dades dels col·lectius més vulnerables per dissenyar dispositius específics, solucions a la presència d’excrements d’animals a la via pública o bé sistemes d’alerta i auxili àgils i ràpids per combatre possibles agressions i obtenir ajuda de manera efectiva.

D’aquesta forma, estudiants universitaris, grups de recerca, empreses, institucions o ciutadania en general podran participar en el projecte. Un cop omplert el registre a la pàgina web, el Servei d’Universitats contactarà amb la persona que hagi omplert el formulari per vehicular la proposta amb el corresponent servei i poder treballar-la conjuntament. L’evolució es publicarà de forma periòdica a la mateixa pàgina web.

Les solucions també es poden realitzar com a treball de màster o de doctorat, la qual cosa també es puntuarà si el projecte en qüestió es presenta com a treball a la convocatòria de beques de recerca per a estudiants universitaris del Campus de Terrassa.

Aquest nou web també pretén posar en valor idees que ajudin a generar activitat econòmica utilitzant la innovació com a paraigües i metodologia de treball. A més, el projecte vincula els agents tecnològics i universitaris amb el teixit empresarial del territori per generar sinergies del les quals puguin sorgir mentoratges o socis inversors.