Presentat el Pla Director de Polígons per reposicionar-los i millorar la competitivitat de les empreses

El Pla Director de Polígons d’Activitat Econòmica de Terrassa (PDPAET), elaborat al llarg dels darrers 7 mesos, s’ha presentat aquest matí de dijous als agents socioecònimcs i l’Arxiu Històric.

Un document que partint de la diagnosi i a través d’un procés participatiu ha identificat 3 àmbits, 10 línies estratègiques, 11 reptes i 33 actuacions, (7 d’elles clau) per reposicionar-los i millorar la competitivitat de les empreses.

Entre els reptes: la millora del manteniment, l’actualització de les naus, impuls de les noves tecnologies, de les comunitats energètiques o de la mobilitat sostenible, per exemple.

Hi ha previst un pressupost d’1,7 milions d’euros. Les primeres actuacions seran tasques bàsiques d’asfaltat i reparació de voreres, la reconversió de naus obsoletes o agilitar la tramitació de llicències.

Després, tota la resta, inclosa l’activació del centre de serveis de proximitat a les empreses, ubicat a la Masia Els Bellots.

La ciutat compta amb 16 polígons industrials (665 hectàrees), la majoria dissenyats fa més de 50 anys i amb moltes de les naus obsoletes. 4 polígons estan en vies de desenvolupament: un 37% del terreny, 244 hectàrees. És l’oferta de sòl industrial més important de la comarca, una oportunitat de creixement per atraure empreses i talent.

Un cop finalitzat el document, el teixit empresarial ha demanat actuacions urgents, adjudicades a uns responsables, pressupostades i amb calendari d’execució. Recorden que a Terrassa el pes de la indústria és del 17%; a Catalunya del 20 i a Rubí del 40%.

El document s’eleva al ple de febrer per començar a implementar-lo.

Pla Director Polígons