PresentaciÓ Projectes Beneficiaris 13È Torneig Hockey Solidari

Presenten els projectes beneficiaris del 13è Torneig Hockey Solidari

Membres de la Fundació Privada GOEL, Càritas Terrassa, Todos contra la Histiocitosis i Pont Solidari al Món van presentar dissabte al Club Egara els seus projectes solidaris. L’Associació Torneig Hockey Solidari està formada per membres dels cinc clubs d’hoquei de Terrassa i Matadepera: Matadepera 88, Línia 22, Club Deportiu Terrassa, Club Egara i Atlètic Terrassa Hockey Club.

L’esport com a eina educativa
La Fundació Privada GOEL va exposar el seu projecte Club esportiu inclusiu GOEL 2023, basat en el foment de la pràctica esportiva a través de valors com la superació, la inclusió i la companyonia amb l’objectiu de prevenir conductes de risc en infants, joves i adolescents; promoure el treball en equip i la cooperació; i potenciar les capacitats de cadascú. Amb una vintena de voluntaris, organitzen un campus d’estiu, dos equips de futbol sala, un grup multiesport i un espai de relacions amb el barri. D’aquestes activitats se’n beneficien uns 150 infants i adolescents de Terrassa i la seva àrea d’influència.

Beques esportives
Càritas Terrassa va parlar de l’accés al lleure, a l’oci i a l’esport com a elements fonamentals que cal incloure en l’educació, més enllà de l’escola. En aquest sentit, el seu projecte ‘Esport i Educació’ es basa en becar a infants i adolescents de Terrassa i els seus voltants perquè es puguin vincular amb activitats extraescolars. D’aquesta manera, es vol sensibilitzar de la importància de l’esport en l’àmbit de la salut, l’educació i la socialització.

Recerca mèdica i conscienciació social
Des de Terrassa s’impulsa el projecte ‘Atenció al pacient amb HCL’, de l’Asociación Todos contra la Histiocitosis. L’objectiu és conscienciar la societat sobre aquest tipus de càncer poc freqüent, aconseguir finançament per col·laborar amb la recerca de l’hospital de Sant Joan de Déu, donar suport a les famílies amb nens que pateixen HCL i compartir amb l’hospital la seva experiència per tal que en puguin fer ús en els seus estudis sobre la malaltia.

Un projecte d’assistència pediàtrica al Nepal
Finalment, el projecte internacional ‘Assistència pediàtrica a la població infantil de Khalte i voltants’ de l’ONG Pont Solidari al Món. L’any 2017 van inaugurar un hospital rural en una zona afectada per un terratrèmol a uns 100 km de la capital, Katmandu. Cobreix una població d’uns 50.000 habitants amb un equip assistencial de nepalesos. Els metges de Pont Solidari al Món hi van un cop l’any durant un mes i mig per revisar el seu bon funcionament. Amb el que recullen en diferents accions poden oferir un suport econòmic perquè es pugui disposar un cop per setmana d’un pediatra per atendre la patologia infantil tan prevalent a Nepal: infeccions, traumatismes, accidents de trànsit, trastorns hepàtics i afeccions de l’oïda. També s’ajuda a formar el personal mèdic en patologia bàsica infantil.