Primera convocatòria de subvencions per a la millora de l’accessibilitat universal

L’Ajuntament de Terrassa concedirà subvencions per a la millora de l’accessibilitat universal, per obres d’adequació i instal·lació d’elements de suport en edificis d’ús residencial, locals d’entitats sense ànim de lucre i establiments comercials en planta baixa ubicats al terme municipal de Terrassa.

Aquesta és la primera vegada que l’Ajuntament de Terrassa convoca específicament aquest tipus de subvencions en aquest tres àmbits: habitatge, entitats i comerços.

Per aconseguir els objectius i per donar compliment a la normativa, és necessari l’aprovació d’unes bases específiques per l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència no competitiva. Si s’aproven al Ple, està previst obrir la convocatòria durant el mes de setembre.