catedral cristau missa crisma 3

Primera Missa del Crisma del bisbe Salvador Cristau a la Catedral

Aquest dimarts 12 d’abril Mons. Salvador Cristau ha presidit per primera vegada la Missa del Crisma a la Catedral. Han concelebrat més de 80 preveres, han assistit els diaques, seminaristes i nombrós poble fidel i religiosos. En la homilia, Cristau ha reflexionat sobre la fraternitat sacerdotal que neix de l’Eucaristia i ha recordat que els ministres ordenats estan íntimament units i relacionats al Senyor i el poble al qual serveixen.

Els preveres han renovat les seves promeses sacerdotals i el bisbe ha beneït els sants olis i consagrat el crisma que es faran servir en l’administració dels sagraments a les parròquies i esglésies de la diòcesi.

Posteriorment ha tingut lloc el dinar de germanor amb els preveres, diaques i seminaristes. S’han felicitat a Mn Josep Baena, rector de Sant Francesc de Bellavista i administrador de Marata, pels 25 anys d’ordenació; també s’ha fet entrega al Sr. Bisbe d’un calze i una patena, obsequi de la diòcesi pel seu nomenament com a bisbe de Terrassa.

 

catedral cristau missa crisma 1

[Font imatge: Bisbat de Terrassa]

catedral cristau missa crisma 3

[Font imatge: Bisbat de Terrassa]